Barış ve Göç Kampı 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlendi

Barış ve Göç Kampı 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlendi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge 5. Grup Kulüpleri olan Gökdere, Heykel, Özlüce, Uludağ ve Balıkesir Rotary kulüpleri ile Balıkesir ve Gökdere Rotarct Kulüpleri ev sahipliğinde, AIESEC ve UNESCO Derneği Bursa Şubesi katkıları düzenlenen Empati temalı Barış ve Göç Kampı 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlendi.

Türkiye, Endonezya, İran, Ukrayna, Mısır, Suriye, Bulgaristan, Yeni Zelanda, Çad, Cezayir, Mali, Fas,Tunus, Ürdün, Hindistan,    gibi ülkelerden konuşmacıların ve katılımcıların yer aldığı etkinlikte; empati, barış ve göç kavramları ele alındı.

Konuşmacılar arasında bulunan Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Disiplinler Arası Göç Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal konuşmasında; Göçün nedenleri ve etimolojik yapısı ile göç türleri üzerinde durarak “insanoğlu neden göç eder?” sorusunu irdeledi.

Lozan Mübadilleri Derneği Mudanya Şube Başkanı Cumhur Aksan ise konuşmasında; remi yollarla yapılmış ilk ve en büyük kitlesel değişim olan Lozan Mübadelesi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye’ye göçmen olarak gelmiş ve Bursa’ya yerleşmiş İş insanları; Evelina Şinasi ve Reza Karimi ise ülkemize gelmeden önce beklentilerini, geldiklerinde ise zorunlu olarak yapılmamış göçmenlerin ülkemizde yaşadıklarını aktardılar.

Günün sonunda söz alan Uluslararası Rotary Barış Grubu Koordinatörü Arzu Alpagut ise yaptığı atölye çalışmasında gençlerle empati oyunu oynayarak, empatinin önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Balıkesir Rotary Kulübü üyesi Ayça Şentürk, Rotary bünyesinde yapılan uluslararası dostluk değişim etkinliklerinden yola çıkarak yaptıkları yurt dışı gezilerinden bahsederken topluma hizmet etme amaçlı gerçekleştirilen Rotary Projelerinde değişim organizasyonunun uluslararası partnerlik için öneminden bahsetti.

Yeni Zelanda da Bilgisayar ve Yazılım eğtimcisi olan Prof. Dr. Emre Ertürk ise Yeni Zelanda’ya gittiğinde yaşadığı sıkıntıların yanı sıra ülkeler arası farklılıklardan ve benzerliklerden bahsetti.

Gökdere Rotary Kulübü Üyesi Barış Erzeren önderliğinde yapılan empati atölyelerinde yabancı katılımcıların mülteciler ile empati yapması sağlanmaya çalışılırken, Göçmen olarak yaşadıkları, beklentileri ve kültürler arası iletişim kavramları irdelendi.

Günün sonunda söz alan AIESEC Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akay AAIESEC programından bahsederken. UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan UNESCO ve Dünya Lideri Atatürk Kavramı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik boyunca yapılan keyifli atölye çalışmaları ile barış ve empatinin göç üzerindeki etkileri incelenirken, etkinliğe katılan yabancı uyruklu öğrencilere Türk kültürü de tanıtılmış oldu.

Etkinlik sonunda katılımcı ve konuşmacılara, Rotary Geçmiş Dönem Federasyon Başkanları İsmail Rodoplu ve Serdar Durusüt ile Dönem Federasyon başkan yardımcısı Mehmet DAL ve ev sahibi kulüplerin başkanları olan Ertuğrul Savaş (Balıkesir Rotary Kulübü), Figen Erdağ Demircan (Gökdere Rotary Kulübü), Ozan Razgrat ( Heykel Rotary Kulübü), Erkin Biyan (Özlüce Rotary Kulübü) ve Özer Şahin (Uludağ Rotary Kulübü) tarafından üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Rölyefi ve Yurtta Barış Dünya’da Barış sözünün yazdığı anı plaketleri takdim edildi.

Etkinlik Uluslararası Rotary’nin Dönem teması olan “Dünyaya Umut Ol” sloganının hep bir ağızdan söylenmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.