Çevreyi Koruma ve Destekleme

Çevreyi Koruma ve Destekleme

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.  Amacımız bu ortamı sağlıklı bir şekilde korumak ve desteklemektir.