Mersin Olba Rotary Kulübü’nden Mülteciler için Sosyal Uyum Projesi

Mersin Olba Rotary Kulübü’nden Mülteciler için Sosyal Uyum Projesi

Mersin Olba Rotary Kulübü 4 hafta sonu boyunca devam edecek olan SOSYAL UYUM projesini 7 Kasım tarihinde başlattı. Projenin amacı din, dil, ırk ayrımı yapmadan; göçmen, mülteci ve yerli halktan oluşan çocukları sanat, felsefe ve spor ile buluşturmak ve bunu yaparken çocukların da birbiri ile uyumunu sağlamak, adaptasyon sürecini hızlandırmak ve farkındalıklarını arttırmak. Çocukların yüzündeki gülümseme görülmeye değerdi.